Loading...
University Coordination Center [BKK] , Chiang Mai University
Mon - Fri : 08.30 - 16.30 น.
02 354 5551-2
ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนยื่นขอวีซ่า

วิธีการยื่นขอวีซ่าผ่านสถานฑูตหรือศูนย์รับคำร้องศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสถานทูต