กลุ่มประเทศเชงเก้น (Schengen Visa) 

ประเทศสมาชิกในกลุ่มเชงเก้นมีอยู่ทั้งหมด 25 ประเทศ โดยแบ่งเป็น

1.สมาชิกสหภาพยุโรป (European Union) หรือ ที่เรียกอย่างย่อว่า อียู (EU) มีทั้งหมด 22 ประเทศ   เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์  เดนมาร์ก กรีซ โปรตุเกส สเปน  เยอรมนี  ออสเตรีย ฟินแลนด์ สวีเดน สาธารณรัฐเช็ก เอสโตเนีย ฮังการี ลัตเวีย ลิทัวเนีย มอลตา โปแลนด์ สโลวัก สโลวีเนีย 

2.ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ เป็นสมาชิกกลุ่มเชงเก้น แต่ไม่ได้เป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

3.สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ บัลแกเรีย และโรมาเนีย ต่างเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเชงเก้น

-*-ประเทศไซปรัส เป็นประเทศสมาชิกใหม่ของสหภาพยุโรป แต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเชงเก้นโดยสมบูรณ์ โดยยังอยู่ระหว่างการตกลงจนกว่าสภาคองเกรสสหภาพยุโรปจะมีข้อสรุป (แต่ไซปรัสยังคงต้องขอวีซ่าเชงเก้น)

 

*******************************************************************************************