Opening Hour

Mon - Fri, 8:30 - 16:30

Call Us

02-3545551-2หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์"e-passport" คือ หนังสือเดินทางที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (Technical Specifications) ตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งแตกต่างจาก หนังสือเดินทางแบบเดิม ดังนี้้
1. มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (biometric data) ได้แก่ ลายนิ้วมือ รูปใบหน้า ไว้ใน Contactless Integrated Circuit ซึ่งฝังอยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง
2. สามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง Automatic Gate ณ จุดผ่านแดนระหว่างประเทศ โดยมีการตรวจพิสูจน์โดยอัตโนมัติเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลในหนังสือเดินทางกับผู้ถือหนังสือเดินทาง (1: 1)


หลักฐานการขอมีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคคลทั่วไป

บัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลักการยื่นคำร้อง
การยื่นคำร้อง"ผู้ร้องต้องมายื่นด้วนตนเอง" เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (ถ่ายภาพใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือ) โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. กดรับบัตรคิว
ยื่นบัตรประชาชน / สูติบัตรตัวจริง
กรอกชื่อ / สกุลภาษาอังกฤษ และบุคคลที่สามารถติดต่อได้ รวมทั้งคำขอส่งทางไปรษณีย์

2. พบเจ้าหน้าที่เพื่อวัดส่วนสูงเก็บข้อมูลชีวภาพ ถ่ายรูปและเก็บลายพิมพ์นิ้วมือด้วยเครื่อง สแกนเนอร์ นิ้วชี้ขวาและซ้ายข้างละ 2 ครั้ง

3. ตรวจสอบขัอมูล และลงชื่อในใบคำร้อง บันทึกการจัดส่งทางไปรษณีย์

4. ชำระเงินค่าธรรมเนียม
พาสปอร์ตแบบธรรมดา รับเล่มในระยะเวลา 2 - 7 วันทำการ ค่าธรรมเนียม 1,000.- บาท
พาสปอร์ตแบบด่วน รับเล่มในวันทำการถัดไป ค่าธรรมเนียม 2,000.- บาท **ทำที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะเท่านั้น**
พาสปอร์ตแบบด่วน รับเล่มภายในวันเดียวกัน ค่าธรรมเนียม 3,000.- บาท **ทำที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะเท่านั้น**
ค่าส่งทางไปรษณีย์ 40.- บาท

5. รับใบเสร็จรับเงินและใบนัดจ่ายเล่ม
รับด้วยตนเอง 2 วันทำการ
ทางไปรษณีย์ EMS 5 - 7 วันทำการ

6. ในกรณีไม่สามารถมารับเล่มด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนโดยลงลายมือชื่ มอบอำนาจในใบรับเล่มพร้อมเอกสารที่ระบุไว้ในใบรับเล่มมาแสดงการต่ออายุหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือเดินทางหมดอายุ "ผู้ร้องต้องมายื่นขอต่ออายุหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ดังนี้"

1. เพื่อให้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพการใช้งานได้สูงสุด จึงกำหนดให้หนังสือเดินทางชนิดนี้มีอายุ
การใช้งาน 5 ปี

2. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จะไม่มีการต่ออายุ แต่จะออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนเล่มเดิม

3. ไม่อนุญาตให้ลงบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ (เช่นการขอเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล) ของผู้ถือหนังสือเดินทางลงในเล่มหนังสือเดินทาง เพื่อป้องกันปัญหาการขาดความน่าเชื่อถือของข้อมูลตัวบุคคลที่บันทึกไว้ในหน้าหนังสือเดินทางซึ่งอาจขัดแย้งกับข้อมูลที่บันทึกไว้แล้วในไมโครชิพ ดังนั้นหากแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้วต้องทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่สถานที่ติดต่อ

กรุงเทพฯและปริมณฑล

กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ

123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์:
02 572 8442
หรือ 02 203 5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล


ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

(รับทำเฉพาะหนังสือ
เดินทางราชการเท่านั้น)

อาคาร B ชั้น 7
120 ม.3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์: 02 143 7680

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์

ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 1 โซน C
โทรศัพท์: 02 136 3800, 02 136 3802 และ
093 -0105246
โทรสาร: 02 136 3801

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สายใต้ใหม่ - ตลิ่งชัน

อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต่ใหม่) ถนนบรมราชชนนี
โทรศัพท์: 02 422 3431
โทรสาร: 02 422 3432
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี

ศูนย์การค้าบิ๊กซี
สาขาสุวินทวงศ์ 29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
โทรศัพท์: 02 024 8362-64
โทรสาร: 02 024 8361
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย

(ปิดปรับปรุง)
สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตย ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ : 0-2245-9439,
02 245 1042
โทรสาร : 02 245 9438

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน

ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (MBK CENTER) ชั้น 5 โซน A ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 02 126 7612
โทรสาร: 02 126 7613
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ธัญบุรี

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา เวสต์เกต ชั้น G
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรีส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่สำนักงานประจำจังหวัด


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
(อาคาร SMEs2)
เลขที่ 456 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์: 053-112-2912 หรือ 088-874-0251
โทรสาร: 053-112-293


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย

อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์: 053-175-375
โทรสาร: 053-175-374


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ชั้น G
เลขที่ 9/99 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์: 0055-338-426 และ 055-338-427
โทรสาร: 055-338-428

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์

ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์: 056-370-800 และ 056-370-802
โทรสาร: 056-370-801

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี ชั้น 3 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์: 042-212-827, 042-212-318
และ 042-222-861
โทรสาร: 042 222-810


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ :043 242 655 และ 043 242 707
โทรสาร : 043 243 441สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี

อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1
ด้านหลังผั่งทิศตะวันตก จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์: 045 344 581 และ 045 344 582
โทรสาร: 045 344 646


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ชั้น 3 เลขที่ 990,998 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์: 044 243 132, 044 243 133
โทรสาร: 044 243 134
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี

อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์: 039-301706-9
โทรสาร: 039-301707
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี

ห้างสหไทย การ์เด้นพลาซา ชั้น 3 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์: 077-274-940 ,
077-274942 ถึง 3
โทรสาร: 077-274941

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา เฟสติวัล ชั้น B ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์: 076-222-080, 076-222-081,
076-222-083
โทรสาร: 076-222-082

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา

อาคารโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้
(ใกล้ท่าแพขนานยนต์) อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์: 074-326-510 ,
074-326-511
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์: 073-274-526,
073-274-036,
073-274-037
โทรสาร: 073-274-527


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา

ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2 เลขที่ 399/9 หมู่ 10
ถนนพัทยาสาย 2
ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ :038-422438
โทรสาร : 038-422437


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บุรีรัมย์

โครงการบุรีรัมย์ คาสเซิล (Buriram Castle)
เลขที่ 444/8 หมู่ 15 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
โทรศัพท์: 044-666-496
โทรสาร: 044-666-494
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครศรีธรรมราช

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา ชั้น 3 หมู่ 7
ตำบลนาสาร
อำเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์: 075-392-872
โทรสาร:075-392-873

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว หนองคาย

สำนักงานออกหนังสือผ่านแดนชั้น 2 ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
โทรศัพท์: 042-414-508


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพชรบุรี

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เพชรบุรี ชั้น 2 เลขที่ 162 หมู่ 1 ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ :032-491-827
โทรสาร : 032-491-828

หากท่านมีข้อสงสัย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.consular.go.th/